Hotline: 0336.116.116 - 0838.595.595
DVD RWrite LG ATA
145,000
DVD RWrite Sam Sung Loại 2 SATA
195,000
230,000
DVD RWrite LITEON 24X HAS524   SATA
380,000
450,000
Ổ Quang DVD ROM Pioneer 130DW 18X ATA
145,000
Ổ đĩa quang DVD WR ASUS 24D3ST (SATA, BOX)
495,000
510,000
Ổ đĩa quang DVD LITEON 18x IHDS118
280,000
289,000
Đăng ký nhận bản tin & khuyến mãi: