Hotline: 0336.116.116 - 0838.595.595
Dây nguồn Laptop
15,000
Bộ vệ sinh Laptop
20,000
30,000
Adapter Lenovo 20V - 3.25A - 65W - Chân Kim
165,000
185,000
Adapter Lenovo 19V-3.42A - 65W - Chân thường
165,000
185,000
Adapter Sony 19.5V - 3.9 A
165,000
185,000
Adapter Toshiba 19V-3.42A - 65W - Chân thường
175,000
195,000
Adapter HP 18.5V - 3.5A - 65W - Chân Kim
175,000
195,000
Adapter HP 19V - 4.74A - 90W - Chân thường
185,000
225,000
Adapter Asus 19V - 3.42A  - 65W - Chân thường
165,000
195,000
Adapter Acer 19V- 3.42A - 65W - Chân thường
165,000
185,000
Adapter Dell 19.5V-4.62A - 90W - Châm Kim
195,000
245,000
ADAPTER DELL 19.5V - 3.34A - 65W - Chân Kim
175,000
225,000
Đăng ký nhận bản tin & khuyến mãi: